Máy cắt gạch bằng điện Rubi

Kích thước

Màu sắc

Sắp xếp theo:

MÁY CẮT GẠCH RUBI - ND-200

Công suất: 1,2 ngựa, 2770v/p Nguồn điện 1 pha 230v-50hz Cắt gạch chuẩn ở kích thước 50 x 50 cm Sử dụng lưỡi 200 mm, trục lỗ 25.4 mm

10,809,000đ

MÁY CẮT ĐÁ RUBI - TC-180

Công suất: 2,5 ngựa, 5800v/p Nguồn điện 1 pha 230v-50hz Cắt gạch dài vô tận, cắt dày 55mm Sử dụng lưỡi 180 mm, trục lỗ 22.2 mm

15,620,000đ

MÁY CẮT GẠCH RUBI - DV-200 1000

Công suất: 1,5 ngựa, 2790v/p Nguồn điện 1 pha 230v-50hz Cắt gạch dài tối đa 106 cmm, dày 35mm Sử dụng lưỡi 200 mm, trục lỗ 25.4 mm

22,505,000đ

MÁY CẮT GẠCH RUBI - DC-250 1200

Công suất: 1,5 ngựa, 2790v/p Nguồn điện 1 pha 230v-50hz Cắt gạch dài tối đa 120 cm, dày 61/90mm Sử dụng lưỡi 250 mm, trục lỗ 25.4 mm

29,907,500đ

MÁY CẮT ĐÁ RUBI DS-250-N 1000

DS-250 N 1000 model 2017 Công suất: 3 ngựa, 2800v/p Nguồn điện 1 pha 230v-50hz Cắt gạch dài tối đa 102 cm, dày 51mm

44,000,000đ

MÁY CẮT ĐÁ RUBI DS-250-N 1300

Công suất: 3 ngựa, 2800v/p Nguồn điện 1 pha 230v-50hz Cắt gạch dài tối đa 132 cm, dày 51mm Sử dụng lưỡi 250 mm, trục lỗ 25.4 mm

49,500,000đ

MÁY CẮT GẠCH RUBI - ND-180

Công suất: 0,7 ngựa, 2800v/p Nguồn điện 1 pha 230v-50hz Cắt gạch chuẩn ở qui cách 40 x 40 cm Sử dụng lưỡi 180 mm, trục lỗ 22.2 mm

4,950,000đ5,500,000đ

MÁY CẮT ĐÁ RUBI - DX-350-N 1000

Công suất: 3 ngựa, 2800v/p Nguồn điện 1 pha 230v-50hz Cắt gạch dài 118.5 cm, dày 105/220 mm Sử dụng lưỡi 300-350 mm, trục lỗ 25.4 mm

55,000,000đ

MÁY CẮT GẠCH RUBI DU-200 EVO

Công suất: 1,1 ngựa, 2915v/p Nguồn điện 1 pha 230v-50hz Cắt gạch dài tối đa 65 cm, dày 35 mm Sử dụng lưỡi 200 mm, trục lỗ 25.4 mm

7,970,500đ8,800,000đ

Sản phẩm xem nhiều